Kompanija "Braća Ilić"
je osnovana 1993. godine u Bačkoj Palanci, kao pionir privatnog preduzetništva u delatnosti reciklaže sekundarnih sirovina. Koristeći prethodno iskustvo osnivača, kompanija se razvija i postaje lider u reciklaži metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka u regionu.
D.O.O. Braća Ilić prostire se na 12 000 kvadrata i poseduje mašine za sečenje, baliranje i preradu metalnih otpadaka, ima 25 stalno zaposlenih i prepoznatljiva je kao vodeći vojvođanski otkupljivač sekundarnih sirovina.
Kompanija zadržava liderski položaj i razvija se kupovinom najmodernijih mašina, šireci mrežu komitenata i uvećavajući broj zaposlenih. Najveći deo poslovanja obavljamo sa inostranstvom, saradnjom sa najvećim željezarama u regionu . Recikliranjem sekundarnih sirovina mi predstavljamo važnu kariku u lancu između mnostva komitenata koji ih prikupljaju, i velikih kompanija koji od tih poluproizvoda prave finalni proizvod.
Kompanija je od osnivanja, kada je bila primer porodične manufakture, prerasla u srednje preduzeće i vremenom će se još više razvijati, uzimajući u obzir da je reciklaža posao budućnosti, i da je poslovanje u skladu sa ekološkim principima imperativ.